Povaha chodského psa

 

Chodský pes má živý temperament, rýchle reakcie, je obratný, ale nie je zbrklý. Svoj temperament, nie agresivitu, najlepšie využije ako strážca.

Má vrodenú lásku k ľudom, je priateľský, veľmi kontaktný, a vďaka tomu i ľahko ovládateľný. Nadšene víta väčšinu ponúknutých aktivít. Rovnako však dokáže prejsť z aktivity do kľudu a ochotne bude ležať napr. v reštaurácii pod stolom. Hlavne keď môže byť so svojim človekom! Vyžaduje kľudný prístup v období do ukončenia puberty, pretože patrí k citlivejším plemenám. Tak z neho vyrastie úplne vyrovnaný a sebavedomý jedinec. Chýba mu tvrdosť a nie je bezdôvodne agresívny. Nie len, že sa v drvivej väčšine prípadov dobre znáša s ďalšími psami, ale neposkytnutie aspoň občasnej možnosti kontaktu s nimi, ho veľmi ochudobňuje. K ďalším domácim zvieratám, pokiaľ medzi nimi vyrastá, sa chová priateľsky. Veľmi ľahko sa u CHP formou hry prebúdza záujem o aportovanie. Má dobre vyvinutý koristnícky pud. Hračka je potom u mnoho jedincov lepšia motivácia použiteľná pri výchove a výcviku, ako maškrta. Základom výchovy je u chodského psa hra, dôslednosť a pochvala. V žiadnom prípade k jeho výchove ani výcviku nepatrí tvrdosť, dril, ani jednotvárnosť. Chodský pes má však tiež svoju osobnosť a je bystrý a inteligentný a tak i keď vie, že niečo je zakázané (nežiaduce), obvykle to bez problémov dodržuje pokiaľ „je na očiach“. Pokiaľ ho však majiteľ nemá na očiach, môže pre zábavu zákazy prekračovať, čo niekedy vyžaduje od majiteľa vynaliezavosť. Chodský pes je húževnatý, odolný i voči nepriazni počasia. Celoročný pobyt vonku mu priam svedčí. Chlad znáša výborne. V slnečnom lete je však nutné poskytnúť mu tieň. Pokiaľ však majiteľom nevadí jeho dlhá srsť, môže s nimi žiť aj v byte. Ideálne ale v chladnejšej miestnosti. A bude tam žiť veľmi rád, pretože najradšej je, keď môže byť ku svojim majiteľom čo najbližšie. A tak i pokiaľ žije na záhrade pri rodinnom dome, bude vo chvíľach kľudu vyhľadávať miesto, kde sa cíti najbližšie ku svojej rodine a kde má o nej najväčší prehľad. Špatné umiestnenie búdy z tohto hľadiska môže spôsobiť, že bude búda nevyužitá, pretože choďák bude radšej ležať na holom betóne pri francúzskom okne, za ktorým sa jeho majitelia pohybujú najčastejšie, alebo pri vchodových dverách. Chodský pes má rád svoju rodinu pekne pokope. Tiež na vychádzkach má sklon zháňať ju dohromady. Je skvelým a spoľahlivým parťákom i veľmi malých detí. Vďaka svojej povahe je vhodný i ako prvý pes pre začínajúcich kynológov, i z radov teenagerov. Skutočne výborný rodinný pes, ktorý využije svoj temperament pri strážení zvereného teritória, ale pokiaľ si majiteľ privedie návštevu, bude si užívať hladkanie a bude i návšteve s viditeľnou radosťou aportovať loptičky a keď sa už návšteva bude chcieť venovať niečomu inému, ľahne si a bude spokojný, že má možnosť byť uprostred diania. Vymenované povahové vlastnosti v spojitosti s veľkosťou, hmotnosťou, celkovou vyváženosťou telesných proporcií a vo spojení s chuťou do akejkoľvek aktívnej činnosti, vynikajúcimi čuchovými schopnosťami sú hlavným dôvodom toho, že chodský pes je veľmi všestranný a vhodný na mnohé výcvikové a športové disciplíny - od všestranného výcviku po rôzne alternatívne  kynologické športy.


Súčasný chodský pes a jeho pracovné využitie

 

choďák

Veľkosť, hmotnosť, celkovo vyvážené telesné proporcie v spojitosti s povahovými vlastnosťami pre chodské psy typickými a v spojení s chuťou do akejkoľvek aktívnej činnosti, sú hlavným dôvodom toho, že chodský pes je veľmi všestranný a vhodný k mnohým výcvikovým a športovým disciplínam - od všestranného výcviku k menej tradičným kynologickým športom.

Je však predovšetkým skvelým rodinným psom, spoločníkom a temperamentným strážcom.Využitie chodského psa: 

 

Všestranný výcvik

Záchranársky výcvik

Agility

Dogtrekking

Tanec so psom

Canisterapia
Obedience

Pasenie

Triatlon

 

Všestranný výcvik

všestranný výcvik Všestranný výcvik

O všestranný výcvik je medzi majiteľmi CHP stále väčší záujem. Svedčí o tom stúpajúci počet zložených skúšok.

Chodskí psi majú vynikajúce čuchové schopnosti, treba však priznať, že ich slabším miestom, vzhľadom k ich jemnejším telesným proporciám oproti niektorým iným pracovným plemenám, je menšia razancia pri obranách. V rámci plemena tak majú lepší predpoklad pre kvalitnejšie obrany väčší a mohutnejší jedinci. Základom na dosiahnutie výborných výsledkov sú dôležité: úzky kontakt so psom, poskytnutie dostatočného času na celkový vývoj osobnosti chodského psa a pri výcviku uplatnenie kľudného a pozitívneho prístupu. Základom výcviku by mala byť hra. Nátlak, dril, ani unáhlenie výcviku už od malého šteňaťa nepatrí medzi pravidlá pre výcvik tohto plemena.Záchranársky výcvik

záchranářský výcvik záchranářský výcvik

Pokiaľ by niektorá disciplína mala byť označená za kráľovskú disciplínu CHP, naviac s veľkým praktickým dopadom, bol by to záchranársky výcvik.

CHP tu začínajú byť veľmi vyhľadávanými kvôli svojej veľkosti, obratnosti, vrodenej lásky k ľuďom. Jedinci určení na tento typ výcviku tiež nesmú byť vzhľadom k terénu, po ktorom sa pohybujú, zbrklí. Využívajú pri ňom svoj vynikajúci čuch a výbornú orientáciu.Agility

agility agility

Agility je v súčasnej dobe najpopulárnejším športom nielen medzi chodskými psami.

Dvojica pes a psovod pri ňom prekonáva parkúr. Úlohou psovoda je prejsť rozhodcom postavený parkúr, počas niekoľkých minút si zapamätať trať a následne previesť psa parkúrom pomocou pokynov v presnom slede, v čo najkratšom čase a s čo najnižším počtom chýb. Prednosťou chodských psov tu je pohyblivosť, mrštnosť, výborná ovládateľnosť, ochota spolupracovať a nekonfliktnosť.Dogtrekking

 

Ďalším športom, kde se chodskí psi často objavujú, je dogtrekking, v ktorom vynikajú svojou vytrvalosťou a neúnavnosťou. Na dlhšie trate (tzv. long) sa pravidelne vydávajú a výborne umiestňujú. Často sa s mnohými CHP stretávame tiež na kratších tratiach (tzv. mid), avšak po príchode do cieľa je jasné, že takých 30-50 km týchto vytrvalcov rozhodne nedokáže unaviť.Tanec so psom a dogdancing

 

Pre nápaditých majiteľov psov je tu tanec so psom a dogdancing (ide o dva podobné športy).


dogfrisbee

Dogfrisbee

 

Medzi najmladšie športy u nás patrí dogfrisbee.

Zjednodušene povedané ide o šport, kde psovod hádže špeciálne disky, ktoré pes za letu chytá. 

 

 

 


Canisterapie

Canisterapia

 

Disciplína, v ktorej môžu chodskí psi opäť prejaviť svoju lásku k ľuďom a navyše aj svoju trpezlivosť. 

 

 

Obedience

 

Obedience je jedným z najnovších športov. V preklade znamená poslušnosť, ale cvičenie obedience v sebe  zahŕňa čiastočne aj prvky pachových prác (identifikácia predmetu). Chodskí psi majú výhodu pri tomto cvičení svoj temperament, pevnú nervovú sústavu a radosť z cvičenia.

 

Pasenie

 

A samozrejme nemožno zabudnúť na pasenie dobytka,  jednu z najstarších úloh chodského psa. Niekoľko jedincov sa využíva väčšinou na prácu s ovcami, svoje uplatnenie nájde CHP tiež pri pasení kráv, kôz a koní.

triatlon

 

Triatlon

 

Závod sa koná pre radosť z pohybu a súťaživosti. Má preveriť fyzickú zdatnosť, ovládateľnosť a vzájomnú súhru medzi psom a psovodom. Triatlon sa skladá z plávania, behu a jazdy na bicykli psovoda so psom. Môže sa konať na rôzne vzdialenosti. Voľba kategórie záleží na psovodovi.

 

 

Okrem vyššie vymenovaných športov existujú ešte ďalšie a vzhľadom k výborným fyzickým a psychickým vlastnostiam plemena je len otázkou času, kedy prerazia aj u nich.